SE UCH DK UCH Topaz Killer Queen

mentalbeskriven med fint resultat och 1: på skott (skottfast)

2015-09-20

Beskrivare Barbro Kamleitner